Административният съд отмени разрешението за строеж на подпорната стена на „Алепу“

За година свлачището край плажа „Свети Тома“, който е продължение на известния шофьорски плаж от филма „Оркестър без име“, при Алепу беше „брегоукрепено“ с четириетажна масивна сграда на груб строеж. Снимка: Фейсбук/Бетономорие

Административният съд в Бургас обяви разрешението за строеж на т.нар.“подпорна стена“ в местността „Алепу“ край Созопол за нищожно. Делото беше образувано през миналото лято по искане на прокуратурата.

След проверка на законността на строежа на „Алепу вилидж“, възложена от Върховна административна прокуратура на началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) през м. юни 2020 г., от Окръжна прокуратура – Бургас бе внесен протест срещу разрешението на строеж, издадено на 10.09.2018 г. от главния архитект на община Созопол, с искане за прогласяване на неговата нищожност.

С решение от днес, съдът обявява, че разрешението за строеж от 10.09.2018г., издадено от главния архитект на община Созопол, е в разрез с разпоредбите на закона, а именно липса на законосъобразно изработени инвестиционни проекти, представляващи основна и задължителна предпоставка за издаването му.

Наред с това, в хода на производството пред Административен съд – Бургас са били констатирани данни за документни и други престъпления, които са установени от заключение на съдебно-почеркова експертиза. Според тях част от инвестиционните проекти до кмета на община Созопол, не са подадени от лицето, посочено в него за заявител, респ. не са подадени от лице, имащо качеството на възложител. В същото време изготвените след датата на издаване на първото разрешение за строеж – 26.02.2018г. инвестиционни проекти и комплексен доклад, послужили за издаване на процесното разрешение за строеж, не са приложени към Заявлението от 30.08.2018г. до кмета на община Созопол, подадено от пълномощник на „Алепу Вилидж “ АД и няма данни как са били приобщени към административната преписка по издаване на разрешението за строеж.

В тази част Окръжната прокуратура ще сезира компетентната прокуратура.

Община Созопол е осъдена да заплати направените съдебни разноски по делото в размер на 150 лв.

Решението на съда подлежи на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

На 27.08.2020 г., с постановление на Окръжна прокуратура – Бургас бе образувано и досъдебно производство затова, че през месец септември 2018 г. съответното длъжностно лице е нарушило служебните си задължения при издаване на разрешителното за строеж, с цел да бъде набавена облага за други лица, като от тези действия могат да настъпят немаловажни вредни последици. За движението по него към момента няма информация.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам