BG | EN

Административният съд във Варна отхвърли оспорването на областния управител за продажбата на 140 дка общински имоти 

Снимка: Административен съд – Варна

Административният съд във Варна отхвърли оспорването на областния управител на решение на Общинския съвет в града за продажбата на 140 декара имоти общинска собственост, съобщиха от пресслужбата на съда.

През 2022 година областният управител – тогава Благомир Коцев, върна решения на Общинския съвет, сред които и за продажбата на имоти, които впоследствие бяха прегласувани. След прегласуването той съобщи, че решенията за 16 от 19-те имота за продажба, ще бъдат оспорвани в съда, като основанията за повечето са, че общината ги е придобивала под условие да се ползват за обществени цели. 

Бившият областен управител посочи в мотивите си тогава, че според него е абсолютна грешка да се разпродава общинско имущество предвид инфлацията. С жалбата на областния управител бе оспорен характерът на собствеността на недвижимите имоти.

В жалбата се подчертава, че някои имоти са публична общинска собственост и имат специален режим на управление, за други липсва данъчна оценка, има и такива, при които собствеността не е напълно изяснена.

„В тия 140 декара има зелени площи. Единият от имотите са 32 декара на брега на Варненското езеро. Тези декари са точно там, където ще бъде изграден Интермоделния терминал. Интересното в този случай е, че този имот е с акт за общинска собственост от 2011 година, а се продава едва сега, веднага след като стана ясно, че правителството започва процес по изграждането на новия Интермодален терминал“, казаха тогава и от „Демократична България“ във Варна.

От съда уточняват, че се прекратява и производството в частта по жалбата на на Г.Д.С. срещу две решения на Общинския съвет от миналата година, повторно приети за продажба чрез публично оповестен конкурс на два имота общинска собственост. 

В мотивите си съдът сочи, че наличието на пряк и личен правен интерес е задължителното условие за възникване и законосъобразно упражняване на правото на жалба. Съдът приема, че в настоящата хипотеза, за жалбоподателя Г. Д. С. не е налице пряк интерес от предприетото оспорване, поради което прекратява производството в тази му част.

Според магистратите, заседанието на Общинския съвет е проведено при спазване на всички нормативни изисквания и е взето решение за възмездно разпореждане с общинското имущество, при спазване на нормативните изисквания за това – чрез публично оповестен конкурс, с предварително утвърдени условия, при начална цена – пазарната стойност на всеки от имотите. В резултат, съдът формулира извод, че оспорените решения са взети от компетентен орган, в предписаната от закона форма, не са допуснати нарушения, нито на материалния закон, нито на административно-процесуалните правила, при съобразяване целта на закона, посочват от пресслужбата на Административен съд – Варна. 

Решенията може да бъдат обжалвани. 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Още по темата

Най-четени новини

Още за новините