Адвокати сигнализират Европейската комисия, че съдът неглижира проблема с мръсния въздух

Снимка: zazemiata.org

Организацията за екологично право Client Earth и Екологично сдружение „За Земята“ са подали сигнали до Европейската комисия, че българският съд системно отказва да разглежда дела за чистотата на въздуха и така нарушава европейското право.

Комисията трябва да се намеси в борбата за достъп до чист въздух в Полша и България, пише в страницата си българското екологично сдружение. Според вносителите, Комисията има основание да стартира нова наказателна процедура срещу страната.

Според адвокатите, това е особено порочно на фона на факта, че България е една от страните с най-мръсен въздух в Европейския съюз. Те припомнят, че българският съд действа в противоречие с международното право, тъй като константната практика на Съда на Европейския съюз и Орхуската конвенция се прилагат с приоритет пред националното законодателство.

“Опитахме се да защитим правото българите да дишат чист въздух в националните съдилища, но се оказа невъзможно. Затова призоваваме Европейската комисия да се застъпи за хората, които живеят в опасно замърсена среда и да изискат ефективни мерки.”, казва адвокатът Уго Тадей от ClientEarth, цитиран в страницата на „За Земята“.

Обикновено доводът на институциите е, че мерките за намаляване на замърсяването на атмосферата са работа само на общинската администрация, следователно жители на града и неправителствени организации нямат право да ги обжалват.

Според Регина Стоилова, адвокат на екологичната организация „За Земята“, отказвайки правосъдие в делата за чист въздух, съдът не само нарушава европейското законодателство, но и отнема правата на българските граждани. Правото на чиста околна среда е точно толкова важно, колкото и останалите граждански права. „Вярваме, че националните съдилища скоро ще бъдат длъжни да отговорят на нарастващото значение, което околната среда добива за обществото.“, посочва адвокат Стоилова, като припомня, че в Конституцията на България е записано, че гражданите имат право на здравословна и благоприятна околна среда.

Невъзможността за обжалване на програмите беше отбелязана от Екологично сдружение “За Земята” в становището по законопроекта за изменение на Закон за чистота на атмосферния въздух през 2018 г.. От сдружението поискаха законът да предвиди възможност за обжалване от заинтересованите страни, но от МОСВ са отговорили, че “програмата е общ административен акт и не създава определени задължения към гражданите, няма пречка да бъде обжалвана по реда на АПК”. Парламентът също не е подкрепил това предложение при гласуването на закона в края на 2018 г. Така възможността законодателството да се приведе в синхрон с европейското право и да се избегне евентуална нова наказателна процедура срещу България, според „Под тепето“ е била пропиляна.


 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам