„Автомагистрали“ е сключвало договори с големи авансови вноски

Сметната палата потвърди, че от държавната фирма „Автомагистрали“ са превъзлагали работата на доставчици, заобикаляйки закона

Бившият премиер Бойко Борисов проверява напредъка
на строителството на магистрала „Хемус“, Снимка: Mediapool

„Автомагистрали Хемус“ е получила близо 600 млн. лв. авансови плащания от
„Автомагистрали“ за строежа на магистрала „Хемус“ и на пътя Видин – Ботевград. Това е най-голямата авансово раздадена сума от държавната компания на „доставчик на специфични дейности и пътни принадлежности“. Това става ясно от публикувания одитен доклад на Сметната палата за дейността на „Автомагистрали“ в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 г., цитиран от Mediapool.

Докладът е бил пратен на Софийска градска прокуратура по нейно искане.

Отпуснатите аванси на „Автомагистрали Хемус“ са за строителството на участъци от магистралата над 213.5 млн. лв. без ДДС, скоростния път Видин – Ботевград – близо 260 млн. лв. без ДДС и за укрепване на свлачища – над 123 млн. лв. без ДДС.

Като действителен собственик на „Автомагистрали Хемус“ е посочен Райчо Бойков Котов, показва справка в Търговския регистър. Името на адвокат Котов стана известно от разследването на сайта „Биволъ“ по аферата „ДжиПиГейт“, която се запомни с ареста на журналисти и висящо дело в прокуратурата, припомня изданието.

Преди да оглави „Автомагистрали Хемус“, адвокат Котов е дългогодишен служител на „Джи Пи Груп“. Според разследването на „Биволъ“ адвокат Котов е лицето „Райчо“, което е получавало редовно комисионни от групата, която е подсигурявала експерти при провеждането на обществени поръчки с европейско финансиране.

„Автомагистрали Хемус“ направи и реконструкцията на централната градска зона на Правец. Другите големи получатели на авансови плащания от държавната фирма са „Хидрострой“ (329 млн. лв.) „Грома Холд“ (266 млн. лв.) „ГБС Инфраструктурно строителство“ (233 млн. лв.), „Нивел строй“ (190 млн. лв.) и други.

Общо „Автомагистрали“ е получила близо 1.4 млрд. лв. авансово от държавата за изграждането на три големи обекта – дострояването на магистрала „Хемус“, скоростния път „Видин – Ботевград“ и укрепването над 80 свлачища. Нито един от тези обекти не е завършен. Авансите обаче са дадени, въпреки че за някои от тях няма дори проекти и разрешения за строеж.

На практика Сметната палата установява очевидното и публично известното – държавната компания „Автомагистрали“ не е можела да изпълни възложената й от държавата работа и по тази причина е превъзлагала дейностите си на други фирми.

По този начин се заобикаля Законът за обществените поръчки, констатират одиторите. В случая на „Автомагистрали“ „законът не предвижда възможност за превъзлагане на дейности на други външни изпълнители“, посочва Сметната палата. Основното й заключение е, че няма доказателства, че схемата „Автомагистрали“, тоест изборът на т. нар. „in house“ възлагане, е „подходящ и обоснован“ и че „осигурява необходимата ефективност, конкуренция и прозрачност при разходването на публичните средства“.

„Установените факти и обстоятелства, както и констатираните пропуски и слабости във вътрешните правила на дружеството не дават увереност, че „Автомагистрали“ ЕАД разходва ефективно, конкурентно и прозрачно публичните средства за изпълнението на възложените му значителни по обем и сложност дейности, за които не разполага с достатъчен собствен капацитет“, се казва в одитния доклад на Сметната палата.

Според одитори, работили по доклада, прави впечатление, че за разлика от практиките в много държави от Централна и Източна Европа у нас магистралите се строят почти изцяло от български фирми, някои от които – новоучредени, като до поръчките не се допускат утвърдени международни компании с опит в пътното строителство. Схемата „Автомагистрали“ работи именно в посока на ограничаване на конкуренцията и недопускане на чужди фирми поради липса на публично обявени търгове.

За периода на проверката дружеството е изпълнявало договори за 3,7 милиарда лева.

Договорите с външните изпълнители са били големи авансови вноски, често преди да се получи конкретното задание от възложителя на основния договор, пише по темата БНР. 

Одитът на „Автомагистрали“ беше възложен на Сметната палата с решение на 44-то Народно събрание от 16 декември 2020 г. по настояване на БСП. Документът излиза, след като ГЕРБ вече не са на власт. Към момента няма официална позиция от партията на Бойко Борисов.

За сравнение, няколко дни след изборите на 4 април Министерството на финансите обяви резултатите от другата голяма проверка на дружеството – извършена от подчинената му Агенция за държавна финансова инспекция, която не установи нито един лев щета за бюджета по проверени договори за два участъка от магистрала „Хемус“ на обща стойност 2.7 млрд. лв.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам