„Абонат“ за обществени поръчки в Благоевград е поканен да ремонтира и покрива на църква в с. Логодаж

Компанията „Стилстрой-М“ безапелационно печели поръчки от ремонт на асфалтови настилки и зимно почистване, през саниране по Програмата за енергийна ефективост до художествено осветление 

Храмът Св. Архангел Михаил в с. Логодаж
Снимка: „Благоевград нюз“

„За истината“ публикува разследване, на регионалното издание „Благоевград нюз“. Заглавието е на редакцията.

Нова обществена поръчка е поканена да изпълни, познатата фирма „Стилстрой-М“ ООД на Михаил Камбитов, за ремонт на покрив на храм Св. Архангел Михаил, с. Логодаж. Предвид настъпилите „изключителни обстоятелства“ по смисъла на §2,т.17 от ДР на ЗОП,предизвикани от непридвидими за Възложителя събития,а именно:природно бедствие,чрез влошилите се метеорологични условия и обилните снеговалежи на територията на Община Благоевград,в периода от 18.11.18 г.-19.11.18 г., е възникнала конкретна необходимост от неотложно възлагане на поръчката, това е записано в документа на сайта на Агенцията за обществени поръчки.

Свързахме се с кмета на община Благоевград Атанас Камбитов, който заяви, че

сключен договор с фирмата няма и няма да има.

Кметът на Логодаж Пламен Червенков, пък заяви, че средствата са осигурени от Дирекцията по вероизповедания и ще помогнат частично да се укрепи храма. „Като цяло са необходими около 15 000 лв. за цялостния ремонт на църквата. Надяваме се догодина да успеем да ги набавим, ще кандидатстваме отново.“, казва той. Кметът е притеснен, че ако ремонтните дейности не започнат час по-скоро, атмосферните условия ще окажат негативно влияние. На мястото има изграден и навес за около 350 души, който също се нуждае от ремонт.

Предвид настъпилите

„изключителни обстоятелства“

по смисъла на §2,т.17 от ДР на ЗОП,предизвикани от непридвидими за община Благоевград събития,а именно:природно бедствие,чрез влошилите се метеорологични условия и обилните снеговалежи на територията на Община Благоевград,в периода от 18.11.18 г.-19.11.18 г.,възникна конкретна необходимост от неотложно възлагане на поръчката и тя е възложена директно на „Стилстрой-М“ ООД. Това се налага, защото в случая,“разпоредба на чл.79,ал.1,т.4 от ЗОП е приложима,поради факта,че е налице наличие на следните кумулативни полож.предпоставки:възникнала необходимост от неотложни действия,настъпване на изкл.обстоятелства,последиците не могат да бъдат преодолени при спазване на сроковете за открита или ограничена процедура или процедура на договаряне, а обоснованата неотложност не се дължи на Възложителя.“

Наложително е да се извърши демонтаж на керемиди,демонтаж, доставка и монтаж на нова дървена покривна конструкция,почистване на разтвор от дъсчена обшивка при ремонт,доставка и монтаж на изолационно полиетиленово покритие,препокриване с керемиди,събиране, пренасяне и натоварване на строителни отпадъци, потвърждава и кмета на Логодаж.

Може ли, ниската стойност на поръчката да се е оказала фактор и да няма желаещи фирми, да изпълнят ремонта, ще проследим. Ако по думите на кмета, договорът не бъде сключен със „Стилстрой-М“ ООД,

кой ще бъде поканен?

Преди няколко месеца, публикувахме материала „Шампионите в обществените поръчки, част 1-ва: Михаил Камбитов и други“. В него описахме, че една фирма е своебразен шампион по изпълнение на обществени поръчки, организирани от община Благоевград. През последните 4 години през нея са минали договори за близо 20 млн. лв. Фирмата е „Стилстрой-М“ ООД на Михаил Камбитов.

Фирмата безапелационно печели поръчки, които имат разнообразен характер. От ремонт на асфалтови настилки, през благоустрояване на улици, аварийни реконструкции на водопровод, зимно снегопочистване, изпълнение на блокове по Програмата за енергийна ефективост до реконструкцията на площадното, подплощадното пространство и фонтаните, художествено осветление в централна градска част, което е един от най-мащабните проекти през последната година. Оказва се, че фирмата не изпълнява само мащабни проекти, а и дребни ремонти, както в случая с покрива на храм Св. Архангел Михаил, в с. Логодаж, поръчката е на

„скромната“ стойност от 4166.67 лв. без ДДС.

Логичното в този случай, след като видяхме поканата, бе да се запитаме, не можеше ли тази поръчка да бъде възложена на някоя по-малка, местна фирма, която иначе не може да участва в големите поръчки, в които така или иначе „Стилстрой-М“ ООД е фаворит.
От години се разисква темата с обществените поръчки и неотложността от промяна, в установените практики- едни и същи фирми да печелят сериозен процент от обявените поръчки, докато други не успяват да вземат и една.

 

Истината струва скъпо. Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Истината струва скъпо.  Ако сте я открили тук – подкрепете ни!

Дарявам